PUGMENT

月月火水木金金 / Mon,Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,FriPhoto:Junpei Iwamoto
「月月火水木金金 / Mon,Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Fri」
Ayaka Nakama

Kentaro Sato
Yuta Masaki
Tomonori Fujisawa


2016